Polityka HACCP

POLITYKA HACCP

Jako Firma zdajemy sobie sprawę, że wysoka jakość produktów i usług realizowanych przez nas jest istotnym elementem budowania wiarygodności, zaufania i zadowolenia naszych klientów.

Szczególną wagę przykładamy do zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności poprzez podejmowanie i konsekwentne realizowanie działań, w tym zapewnienie właściwych środków do utrzymania wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług.

Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych nam produktów jest naszym priorytetem, dlatego stale monitorujemy przepisy prawne i konsekwentnie je przestrzegamy.

Nieustannie motywujemy pracowników, aby byli świadomi swojej roli i odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo produktów.

W celu zaspokojenia oczekiwań naszych klientów zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia jakości i zapewnienia wysokiego poziomu oferowanych usług.

Polityka HACCP jest znana (zakomunikowana) wszystkim pracownikom naszej Firmy, zrozumiała i realizowana we wszystkich pionach naszej Firmy.

Polityka HACCP jest dokumentem zatwierdzonym przez Kierownictwo i podlega stałym przeglądom.