Strefa klienta

Pragniemy zaprosić Państwa do stałej współpracy w ramach obsługi kierunków zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem, a jednocześnie korespondujących z naszą siecią połączeń logistycznych. Umowa o współpracy ustalająca dzienne zapotrzebowanie na transport (konkretna liczba zleceń, procentowy udział w całości zleceń) lub pojedyncze zlecenia w zależności od potrzeb.

Jesteśmy przygotowani do realizowania dużej ilości zleceń ze stałych lokalizacji w precyzyjnych oknach czasowych oraz w relacji do różnych grup odbiorców – sieci handlowych, hurtowni, magazynów centralnych i buforowych.

Przy kalkulacji kosztów znaczenie ma specyfika tras i regionów dostaw, rodzaj przewożonego ładunku (ciężar oraz wymagania techniczne), czas oczekiwania na za i rozładunek oraz poziom dziennego zapotrzebowania na transport.

Warunki współpracy negocjowane są indywidualnie, a przedstawiana oferta obejmuje wszelkie wyżej wymienione czynniki, które po przeprowadzeniu odpowiednich estymacji dają obraz właściwego dla konkretnego klienta kosztu jednostkowego. Ostatecznie oferta zostaje ujęta w ujednoliconym systemie frachtów. Współpracujemy również z naszymi Klientami na zasadach „open book”, to praktyczne rozwiązanie optymalizuje koszty i daje gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług.

Analiza kosztów zmian i strategia minimalizacji kosztów jednostkowych przyczynia się do konkurencyjności stawek transportowych dla naszych klientów.